50 yearsVIII Национална конференция по клинична лаборатория
с международно участие

11 - 13 септември 2014 г., к.к. Златни пясъци


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с предстоящата актуализация на медицинските стандарти умоляваме колегите, които имат предложения за промени или допълнения към Медицинския стандарт по клинична лаборатория да ги представят писмено на секретаря на Българското дружество по клинична лаборатория доц. Лиляна Ламбрева.

Адрес за кореспонденция: Доц. Лиляна Ламбрева, УМБАЛ "Александровска", Централна клинична лаборатория, ул. Г. Софийски 1, София 1431

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
"КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ"
проект на Наредба за актуализация