50 years


Уважаеми колеги,

EFLM-Academy е образователна платформа към Европейската федерация по клинична химия и лабораторна медицина (EFLM), която предоставя възможност за регистрация в EC4 регистъра на специалистите по лабораторна медицина в Европа (ЕuSpLM) и за хармонизиране на обучението по лабораторна медицина сред страните, членки на ЕС.

Академията на EFLM е web-базирана ресурсна и комуникационна платформа, чрез която EFLM цели да подкрепи образованието, обучението и непрекъснато професионално развитие на лабораторните лекари в Европа.

Членството е индивидуално или колективно. Членският внос в EFLM-Academy е 15 Euro/ годишно, като заплащането става до 10 декември 2021г. и важи за периода 01.01.2022 до 31.12.2022г. В тази сума се включва и регистрация в Европейския регистър на лабораторните специалисти (по желание), без да се заплаща допълнителна такса. Повече информация може да получите в брошурата, както и на: https://www.eflm.eu/site/page/a/1555

С цел организиране на колективна регистрация на членовете на БДКЛ, моля заявете своето желание до 15.11.2021г. на следния имейл адрес: bsclinlab@yahoo.com.

Брошура - PDF


The EFLM Executive Board has the pleasure to announce the new EFLM e-learning platform: the EFLM educational offer for EFLM Academy Members everything in a click!
https://www.eflm-elearning.eu/


To offer better user experience and easy access to various educational opportunities to EFLM Academy Members, the EFLM Executive Board has decided to create a more user-friendly e-learning platform. This platform offers access to live EFLM webinars, EFLM webinars on-demand, the new EFLM Syllabus Course (available in January 2022) and a selected collection of the recordings of some past EFLM events.

The EFLM Working Group "Distance Education and e-learning", chaired by Prof. Darko Cerne, will continue focusing the activities on new interesting EFLM webinars with highly qualified speakers and experts in various fields of Laboratory Medicine. A very rich calendar with monthly live EFLM webinars awaits Academy Members in 2022.

The EFLM Task Group "EFLM Syllabus Course", chaired by Prof. Ana-Maria Simundic, is working hardly at the finalization of the EFLM Syllabus Course to be launched in January 2022: 44 modules with more than 350 speakers: an amazing educational resource that encompasses the entire curriculum of Laboratory Medicine! Click here to know more about the Syllabus Course.

We hope you will enjoy using this new platform!

A dedicated account (eflm-elearning@mzcongressi.com) is available for any technical assistance's request. EFLM Academy Members can log-in automatically through the link in the personal Academy area.

Управителният съвет на сдружение
„Българско дружество по клинична лаборатория“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от устава на сдружението свиква общо събрание на 11.09.2021 г. от 13 ч., в зала № 8 на Национален Дворец на Културата - гр. София, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността през 2020-2021г.;
2. отчет на КС за дейността през 2020-2021г.;
3. освобождаване на председателя на УС, председателя на КС, членовете на УС и членовете на КС, поради изтичане на мандатите им;
4. избор на бъдещ председател на УС, председател на КС, членове на УС и членове на КС за следващ мандат;
5. разни.
Поканват се всички членове на БДКЛ да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава, събранието ще се проведе при същия дневен ред от 14 ч. на същото място.

Съобщение
Обява във в-к 24 часа
Съобщение от проф. д-р. Д. СвинаровУважаеми колеги,
Във връзка с предстоящото Общо отчетно-изборно събрание на БДКЛ представям на Вашето внимание предложена от Управителния съвет проекто-листа за избор на ръководните органи на сдружението. Проекто-листата е отворена и събранието може да предложи допълнителни номинации за окончателното съдържание на изборните бюлетини.
На сайта ще намерите и годишните финансови отчети на БДКЛ, с които да се запознаете предварително, ако Ви интересуват определени детайли, които може да не са отразени в отчета на Контролния съвет.

Бъдете здрави и заповядайте на Общото събрание.
Ваш,
Добрин Свинаров

Резюме на Годишен Финансов Отчет 2018 - DOC
Резюме на Годишен Финансов Отчет 2019 - DOC
Резюме на Годишен Финансов Отчет 2020 - DOC
Резюме на Годишен Финансов Отчет 2021 (16.08.2021)- DOC

Предложение за избори на председател, бъдещ председател на УС, председател на КС и членове на УС и КС на БДКЛ - DOC
Отчет на Контролния съвет за 2019-2021 година - PDF
ПЪЛНОМОЩНО за гласуване на ОС-2021 - DOC


Two IFCC free Webinars

24th August, 2021
"Different Perspectives on Laboratory 4.0"
Register here
Also!
31st August, 2021
"Metrology and Clinical Laboratory"
Register here

Certificate of Participation available for all registrants!


Dear Colleagues,
The next IFCC webinars "Different Perspectives on Laboratory 4.0" will be held on 24 Aug, 2021 and "Metrology and Clinical Laboratory" will be held on 31 Aug, 2021.

24 August 2021: "Different Perspectives on Laboratory 4.0" Since the 4th Industrial revolution brought many innovations to the industry and business world and introduced new technologies to laboratories. In this panel, the advantages & benefits and risks of Laboratory 4.0 will be discussed from the perspective of laboratory professionals, university and industry. This webinar will contribute to understand the impact of Industry 4.0 on clinical laboratory processes, the effect of innovative technical developments on laboratory-industry cooperation and laboratory-patient-physician communication. During the webinar, the future-oriented training of lab professionals for lab 4.0 will be discussed.

31 August 2021: "Metrology and Clinical Laboratory" Metrology is the science of measurements and their applications. It deals with the measurements, systems of units and instruments used to make them. Based on the data obtained from the measurements, decisions are taken. That is why it is very important that these data are reliable, reproducible and comparable between laboratories. The aim of metrology is to define and materialize the units of measurement and establish the traceability chain.

Schedule: 20 min per speaker plus 20 min panel discussion
Time Zones for 24 August: Live presentations starting at: 11:00AM EDT - 12:00PM Buenos Aires- AR; 5:00PM European Time; 8:30PM India; 11:00PM CST-Beijing
Important: Please ensure that you carefully determine the time that the presentation will start in your global time zone. Click here to convert to your time-zone.
Time Zones for 31 August: Live presentations starting at: 10:00AM EDT - 11:00AM Buenos Aires- AR; 4:00PM European Time; 7:30PM India; 10:00PM CST-Beijing
Important: Please ensure that you carefully determine the time that the presentation will start in your global time zone. Click here to convert to your time-zone.
Recorded webinar: available on demand
Certificate of Participation: available for all registrants


IFCC Townhall
The event as outlined in details in the enclosed letter, will take place as virtual event on
Wednesday September 15th, 2021 from 09.00am to 12.00pm (Central European Time).


Обръщение към членовете на БДКЛ


Становище относно Проект за Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА No 1 от 31.01.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория" (обн., ДВ, бр. 13 от 14.02.2014 г., изм. и доп., бр. 37 от 17.05.2016 г.)


XXVIII. BALKAN CLINICAL LABORATORY FEDERATION MEETING
XIII. NATIONAL CONFERENCE OF CLINICAL LABORATORY


SEPTEMBER 8TH - SEPTEMBER 11TH 2021
NATIONAL PALACE OF CULTURE
SOFIA, BULGARIA
bclf2021.org

PROGRAM OF BCLF / BSCL 2021 CONFERENCE
ABSTRACTS OF BCLF / BSCL 2021 CONFERENCE"За жените в науката" – в подкрепа на жените и красотата в науката!

Глобалната програма на L'Oreal и ЮНЕСКО „За жените в науката“ продължава своята мисия за повече жени в науката.


И тази година програмата ще предостави три стипендии от по 5000 евро всяка с цел българските жени учени да получат заслуженото внимание и да бъдат стимулирани да продължават да се занимават с наука.

Новият краен срок за участие в десетото издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ е до 31 май 2021 г.

Официалната страница на конкурса е: https://www.zajenitevnaukata.bg/
НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“ - PDF fileThe IFCC is pleased to present the Live Webinar on:
Risk Management in Clinical Laboratories
10th May, 2021

Live presentations starting at 06:30 PM (India), 3:00 PM (Central European), 09:00 AM (US Eastern time).
In order to determine the time that the presentation will start in your global time zone you can use the time zone converter tool at:
www.timeanddate.com/worldclock/converter.html.

The registration link is:
https://www.workcast.com/register?cpak=3071202974282642

Speaker Panel: Dr. Merve Sibel Gungoren (Turkey); Prof. Praveen Sharma (India); Prof. Edward Randell (Canada)

Chair: Prof. Sedef Yenice (Turkey)

Schedule: 20 min per speaker, plus 20 min panel discussion
· Overview of Risk Management (Merve Sibel Gungoren)
· Process of Risk Management (Praveen Sharma)
· Risk Management and Continuous Improvement (Ed Randell )

The attached invitation can be shared for easier registration; the recorded webinar will be re-broadcast on demand.

The Certificate of participation will be available for all participants.

We kindly invite you to register and participate in this event, and distribute the invitation to your members and to your colleagues who may be interested in this IFCC Free Live Webinar on “Risk Management in Clinical Laboratories”.


Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви съобщим, че на 12 юни 2021 г. ще се проведе виртуален обучителен семинар на тема Кръвните клетки под микроскоп – въведение. Семинарът е със свободна регистрация и е предназначен за клинични хематолози, детски онкохематолози, патолози, лабораторни лекари и специализанти по съответните специалности.

Инициатор на форума e фондация МОРЕ–Дарзалас в сътрудничество с официалните си партньори: Българско медицинско сдружение по хематология и Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология. Организатор на събитието е фондация МОРЕ–Дарзалас, а организационният комитет се представлява от проф. д-р Валерия Калева – председател, проф. д-р Маргарита Генова, проф. д-р Добрин Константинов и доц. д-р Димитър Калев.

Семинарът е акредитиран по критериите на Европейския борд за акредитация в хематологията (ЕВАН) към Европейската хематологична асоциация с CME-кредитни точки.
Обучението ще бъде осъществено чрез оригинална виртуална платформа (https://thevirtual.show/hematology/) от проф. д-р Маргарита Генова, дм, и проф. д-р Георги Балаценко, дм.
Вярваме, че семинарът ще бъде креативен и вдъхновяващ за всички нас.

Представяме Ви виртуалния семинарен център на МОРЕ 2021
https://thevirtual.show/hematology/video.php

Обучителният семинар за морфология на кръвни клетки е част от инициативите на фондация МОРЕ–Дарзалас в областта на продължаващото медицинско обучение по клинична онкология и хематология. Към него принадлежат публикуваните досега 11 учебни книги (www.more-conference.com/documents), изданията на Библиотека МОРЕ и цикъл обучителни семинари и симпозиуми.

За повече информация посетете: https://thevirtual.show/hematology/help.php
Уважаеми колеги,

За да бъдете приети за членове на БДКЛ е достатъчно да изпратите заявление по ел. поща на доцент М. Велизарова, секретар на БДКЛ (milena.velizarova@gmail.com) със свободен текст и да декларирате (в същото заявление), че приемате устава и споделяте целите сдружението, както и да заплатите годишния членски внос.

Поздрави и бъдете здрави,

Добрин Свинаров

Уважаеми колеги,
Българското дружество по клинична лаборатория (БДКЛ) и фирма SNIBE Diagnostics Ви канят да се включите в съвместен уебинар "Laboratory Medicine Update 2021", който ще се проведе в онлайн платформа Google Zoom на 25.02.2021г. от 15.00ч. до 17.00ч.

Всички участници ще получат сертификат и кредитна оценка от БЛС в системата за продължаващо медицинско обучение (CME).

Програмата на уебинара с темите и лекторите е представена в прикачения постер. Регистрацията се извършва на следния линк: https://zoom.us/webinar/ register/WN_ TctTDNByS9axFSfj5e5m7g
С пожелание за здраве и успешна седмица,
Проф. д-р Добрин Свинаров и доц. д-р Милена Велизарова
Уважаеми колеги,

В края на 2020г. ви напомняме да си платите членския внос към Българското дружество по клинична лаборатория. Внасянето на сумата става индивидуално по банков път по сметката на БДКЛ:

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 53 UNCR 7630 100 8566 001IFCC VIRTUAL CONFERENCE

15 - 17 FEBRUARY 2021


READ THE FIRST ANNOUNCEMENT

IFCC Scientific Symposia will be presented in the morning.
Afternoon will be mostly dedicated to industry Educational Workshops.

TIME SCHEDULE: PROGRAMME WILL START AT 08.00 AM, US EASTERN TIME
(CORRESPONDING TO: 14.00 ROME; 21.00 BEIJING)
All sessions will be recorded and fully available for registered people.

WORLDLAB SEOUL 2021 HAS BEEN RESCHEDULED

The IFCC Executive Board, in consultation with the Korean Society of Clinical Chemistry and MZ Organising Secretariat, has arrived at the difficult and undesired decision to reschedule the upcoming WORLDLAB Congress to 2022 because of the uncertainties and the revolving scenarios with regards to COVID-19 in the coming months, including major international travel restrictions.
The 24th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine will now be held on 26-30 June 2022. The venue remains the same: the Coex Convention and Exhibition Center in SEOUL, South Korea.
Please mark this new date in your calendar. We apologise for any inconvenience caused and look forward to seeing you on 26-30 June 2022. More detailed information will be sent directly to Symposia Speakers, Registered Attendees, Posters Presenters, Sponsors and Exhibitors by the Organising Secretariat very soon.
IFCC is pleased to announce a brand new virtual event next year: the IFCC Virtual Conference to be held in February 2021. This will be a completely online scientific conference and will be focused on “Critical Role of Clinical Laboratories in Covid-19 Pandemic”.
More information about the virtual conference will be circulated very soon.

Stay safe and talk soon!
Prof. Khosrow Adeli
IFCC President


Уважаеми колеги,

Динамичното развитие на пандемията COVID-19 и обстановката в страната налагат мобилизиране на силите и възможностите на медицинските лаборатории. Ролята на лабораторната медицина за диагнозата, проследяването, лечението и придобиването на нови знания за тази болест, изискват хармонизация на лабораторната дейност на стратегическо, тeхнологично и управленско равнище. С разбирането за важността на нашата дисциплина, необходимостта от координирани професионални усилия и единодействие с указанията на НОЩ, Медицинския съвет и разпоредбите на МЗ и правителството, Ви изпращаме примерна инструкция - указание за работа на клиничните лаборатории с три приложения - примерна бланка за поръчка на серологични тестове, ориентири за тяхната интерпретация и превод на публикуваното на 27 март ръководство на IFCC за COVID-19.

Благодаря на доцент д-р Милена Велизарова за помощта при изготвянето на инструкцията и на д-р Жулиета Христова за техническото оформление на приложенията и превода на ръководството на IFCC.

Всичко ново, значимо и важно за нашата работа по COVID-19 ще намирате своевременно на сайта на дружеството.

Пожелаваме Ви кураж в трудните времена и успех. Бъдете здрави!Проф. Добрин Свинаров

Инструкции епидемиологична обстановка - DOCX file
Инструкции епидемиологична обстановка - PDF file
Приложение 1. Примерна бланка за поръчка CoV order - DOC file
Приложение 1. Примерна бланка за поръчка CoV order - PDF file
Приложение 2. Ориентири за интерпретация на серологичните тестове - PDF file
Приложение 3. IFCC COVID-19 - PDF file


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪВМЕСТНАТА СРЕЩА НА БАЛКАНСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И XIII НАЦИОНАЛНА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ PDF file


Уважаеми колеги,

Със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев е сформиран Експертен съвет по клинична лаборатория, който е подготвил проект за Медицински стандарт по специалността.
CLINLAB_МС_2019


Уважаеми колеги,

Предлагаме на вашето внимание промени в Устава на БДКЛ, които ще бъдет гласувани на предстоящето Общо събрание на 06.10.2019г. по време на Националната конференция по клинична лаборатория, Ахелой, 2019г. Вашите мнения и предложения може да изпращате на председателя на БДКЛ проф. д-р Д. Свинаров или на секретаря на БДКЛ доц. д-р М. Велизарова.
ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗИРАН УСТАВ НА БДКЛ


Уважаеми колеги,

Европейската федерация по лабораторна медицина (EFLM) предлага възможности за участие в инициативата EFLMLabX: платформа, разработена от Работната група на EFLM за конгреси и следдипломно образование, където специалисти в лабораторната медицина могат да предоставят и намерят възможности за обучение в Европа.

Платформата EFLMLabX е достъпна от началната страница на уебсайта на EFLM (www.eflm.eu) или директно от https://eflmlabx.eflm.eu/en. Програмата предлага възможност за търсене с падащо меню по държава, институция, вид практика, област на диагностика, период от време, методи, подметоди и да се прилага към различни възможности за обучение, установяващи директни връзки между потребители и доставчици.

    Кой и защо трябва да кандидатства като ПОТРЕБИТЕЛ:

Стажанти, млади специалисти и всички специалисти в лабораторната медицина от националните дружества, членове на EFLM, с цел придобиване на нови умения, придобиване на повече знания и опит по различни методи, продукти с IVD / системи, които не присъстват в техните лаборатории, нови преживявания и установяване на нови професионални контакти.

   Кой и защо трябва кандидатства като ДОСТАВЧИК:

Националните институции и медицински лаборатории във всяка държава от EFLM могат да споделят с други специалисти в лабораторната медицина своите добри модели на постигнати лабораторни практики и да изложат тези модели на широката аудитория в Европа.