Уважаеми колеги,
Информираме Ви, че съгласно взето решение на Общо събрание на БДКЛ на 01.12.2022г, членският внос за 2023г. и за 2024г. за лекари със специалност е 50 лв., за специализанти, химици, биолози и лаборанти- 30 лв. Членският внос можете да заплатите на банковата сметка на Дружеството.
Банкова сметка
Сдружение Българско Дружество по Клинична Лаборатория UNCRBGSF
IBAN: BG 53 UNCR 7630 100 8566 001

С уважение: проф.д-р Яна Бочева, д.м.
1 Февруари 2024

Уважаеми колеги,
тук можете да изтеглите и попълните заявление за членство в БДКЛ. След разглеждане на заявлението Ви на заседание на УС на БДКЛ и заплащане на членския внос за текущата 2024 г. ще бъдете пълноправен член на БДКЛ.

Заявление за членство БДКЛ - DOCX формат

1 Февруари 2024