Адрес:


София 1431
ул. “Георги Софийски” №1
Клинична лаборатория и клинична фармакология,
УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ-София

За връзка:


тел/факс: /02/ 9230922

e-mail: bsclinlab@yahoo.com
facebook: https://bg-bg.facebook.com/bscl.eu/

Банкова сметка:


Българско дружество по клинична лаборатория

BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 53 UNCR 7630 100 8566 001